Hrubieszów - informacje


17.232
mieszkańców Hrubieszowa
8.181
mężczyzn
9.051
kobiet

2.158
w wieku przedprodukcyjnym

10.721
w wieku produkcyjnym

4.353
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

54
zawarto małżeństw

92
urodzeń

253
zgonów

-161
przyrost naturalny
miasto Hrubieszów
dochody

89.203.584
wydatki

98.088.704
struktura wydatków Hrubieszowa

139.197
0,142%
Rolnictwo i łowiectwo

12.918.057
13,170%
Transport i łączność

6.347.501
6,471%
Administracja publiczna

5.915.657
6,031%
Gospodarka mieszkaniowa

487.648
0,497%
Działalność usługowa

959.782
0,978%
Informatyka

150.982
0,154%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

141.998
0,145%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

501.733
0,512%
Obsługa długu publicznego

23.855.458
24,320%
Oświata i wychowanie

512.464
0,522%
Ochrona zdrowia

5.698.566
5,810%
Pomoc społeczna

1.131.313
1,153%
Edukacyjna opieka wychowawcza

5.939.005
6,055%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.225.648
2,269%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.753.198
8,924%
Kultura fizyczna i sport

22.410.496
22,847%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-09-29 07:54
REKLAMA
pogoda Hrubieszów
10.4°C
wschód słońca: 06:21
zachód słońca: 18:07
Koronawirus
lubelskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Hrubieszowie

kiedy
2022-12-04 16:00
miejsce
Hrubieszowski Dom Kultury,...
wstęp biletowany